knipex logo
Novinky › Eisen Award 2018

Eisen Award 2018

Ocenenie za záväzok
KNIPEX získal ocenenie za udržateľnosť a inovácie

 

Kolín/Wuppertal
Kolín/Wuppertal. KNIPEX mal na slávnostnej ceremónii pri udeľovaní cien EISEN dva dôvody na radosť.
Okrem ocenenia EISEN CSR* Award za udržateľnosť získal špecialista na kliešte navyše cenu za produktovú inováciu. To robí KNIPEX prvou spoločnosťou v histórii udeľovania EISEN awards, ktorá získala obe ceny.

 

winner eisen award 2018Ocenením EISEN CSR Award, ktoré je udeľované na najdôležitejšom medzinárodnom veľtrhu náradia, nezávislá odborná komisia špeciálne oceňuje udržateľné vedenie spoločnosti a sociálnu zodpovednosť. KNIPEX túto cenu získal aj v roku 2014 a jej opätovným získaním podčiarkol pokračujúce napredovanie v oblasti firemnej sociálnej zodpovednosti (CSR). Je deklarovaným firemným cieľom posunúť otázku "udržateľnosti" od vedenia spoločnosti k niečomu čo zaujíma každého vo firme.

 

Udržateľnosť Udržateľnosť v KNIPEXe predstavuje celosvetový záväzok v oblasti komunít, ekológie a ekonómie. Napr. učni sú nabádaní ísť oveľa ďalej než len technickým smerom. Učni v rámci rôznych odborov pomáhajú viesť juniorskú (mládežnícku) organizáciu KNIPEXu "KNIPEXFANS" a dostávajú príležitosť rozvíjať podnikateľské nápady, reálne pracovať a prevziať zodpovednosť. Sociálne projekty sú tiež pevnou súčasťou zaškoľovania (výučby/prípravy) v KNIPEXe. Zamestnanci bez kvalifikácie alebo s rôznou kvalifikáciou majú možnosť absolvovať odbornú prípravu v rámci ďalšieho vzdelávania. Dôležité je aj zosúladenie pracovného a rodinného života. Na tento účel KNIPEX otvoril vlastnú materskú školu pre deti vo veku 1 a viac rokov, svojim zamestnancom tak ponúka flexibilný pracovný čas. Zamestnanci tiež profitujú zo širokej škály ponúk vrátane rôznych športových aktivít, pravidelných príležitostí na starostlivosť o zdravie a programu osobného rozvoja medzi spoločnosťami.

Do roku 2020 je cieľom firmy znížiť energiu potrebnú na výrobu každého páru klieští o 20 % a znížiť produkciu odpadu o 15 %. Zlepšovanie ekologickej stability vďaka zníženiu emisií CO2 a väčšia biodiverzita je ďalším pevným prvkom firemnej stratégie. Pre dosiahnutie tohto záväzku KNIPEX generuje a používa svoju vlastnú solárnu energiu a vytvára prirodzené prostredie pre rôzne živočíšne a rastlinné druhy. Pravidelné aktivity v téme "biodiverzity" počas školských prázdnin ponúkajú deťom zamestnancov jedinečnú skúsenosť a nabádajú ďalšiu generáciu aby myslela udržateľne.

klieštePokiaľ ide o komunitu, KNIPEX podporuje projekty zamerané na vzdelávanie a kultúru. Spoločnosť napríklad sponzoruje univerzitu „Junior-Uni Wuppertal“ pre deti a mladých ľudí, ktorá je v Nemecku jedinečná. Na medzinárodnej úrovni výrobca klieští financoval výstavbu strednej školy v Ugande, čo umožnilo 80 chlapcom a dievčatám získať stredoškolské vzdelanie.

Naviac k dosiahnutým výsledkom v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) bol KNIPEX schopný podnietiť nadšenie pre svoju inovačnú silu v produktovom segmente. Odborná porota na EISEN Innovation Award udelila prestížnu cenu za novo vyvinuté nožnice na drôtené káble KNIPEX 95 62 160. Svojou konštrukciou závesu (patent čakajúci na schválenie) a impozantnou reznou silou s dĺžkou iba 160 milimetrov bola porota presvedčená o všetkých aspektoch „najľahších a najvýkonnejších nožníc na drôtené laná vo svojej triede“. Bolo to už druhý krát, čo sa KNIPEXu podarilo vyhrať cenu Innovation, po prvý raz to bolo v roku 2012.

Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 4. marca 2018 počas Medzinárodného veľtrhu železiarskeho tovaru.

Viac informácií ohľadne udržateľnosti v KNIPEXe nájdete v Brožúre o udržateľnosti.
*CSR: corporate social responsibility - z angl. spoločenská zodpovednosť firmy

Kontakt:

Natalie Reinking · Tel.: +49 (0)202 4794-151 · n.reinking@knipex.de

vytlačiť