knipex logo
Kliešte ABC › Základné informácie o kliešťoch

Základné informácie

Ako všetko ručné náradie sú aj kliešte určené k zvýšeniu účinnosti ľudskej ruky.

Kliešte sú vytvorené na princípe dvojramennej páky, ktorá umožňuje zmeniť malú silu (napr. silu ruky na ramene klieští) na silu väčšiu, ktorá v prípade klieští pôsobí na upínacích čeľustiach alebo na brite.

sila na čelustiachSila na čeľustiach, ktoré prevádzajú pri stlačení ramien uchopovací pohyb, sa zväčšuje podľa prevodového pomeru. U klieští, pri ktorých sa má vytvoriť veľká sila, musí byť vzdialenosť od stredu nitu k rukoväti veľká a vzdialenosť od stredu nitu k upínacej čeľusti resp. britom čo možno najmenšia.

Účelom u mnohých klieští je však skôr, než zvýšenie sily ruky, uľahčenie práce na ťažko prístupných miestach, napr. pri montáži elektrických prístrojov ako v elektronike, tak v jemnej mechanike.

antikPôvod klieští sa v Európe datuje približne na druhé tisícročie pred Kristom. Teda na dobu, v ktorej ľudia začali kovať železo. Kliešte ponúkali možnosť uchopiť žeravé železo a držať ho pri kovaní na kovadline. Tvar vtedy používaných kováčskych klieští sa zachoval takmer bez zmeny až do dnešnej doby.

Počet druhov klieští rástol s rozširovaním sortimentu ručného náradia a pozdejšie industrializáciou. V súčasnosti existuje cca 100 rôznych bežne používaných druhov klieští. Počet špeciálnych prevedení pre veľmi špecializované použitie stále stúpa.Všeobecne nie sú takéto špeciálne prevedenia v obchode bežné.

Len v Nemecku sa mesačne vyrába viac, než 1 milión klieští, z toho sa cca 50% vyváža. K najbežnejšie používaným druhom klieští patria napr. kliešte na strihanie drôtov, kombinované kliešte a kliešte na vodné čerpadlá.

V podstate rozlišujeme medzi:

  • Cvikacími kliešťami k deleniu alebo odcvakávaniu (kliešte na strihanie drôtov, strihacie nožnice, cvikacie kliešte atď.)
  • Kliešťami na podávanie, kliešťami s dlhými čeľusťami, kliešťami na vodné čerpadlá a
  • Kombinovanými kliešťami, ktoré slúžia jak na oddeľovanie, tak k uchopeniu (kombinované kliešte, predĺžené kliešte, rádiové kliešte atď.)

Kliešte sa skladajú z troch častí:

  • Dvoch pák, za ktoré sa kliešte uchopujú. Páky majú byť vyrobené podľa ergonomických princípov, aby sa kliešte držali v ruke bezpečne a príjemne
  • Kĺbu, teda bodu otáčania klieští. Kĺb musí mať voľný a klzký pohyb, aby sa kliešte dali rukou ľahko otvárať a zatvárať
  • Hlavy s upínacími čeľusťami alebo britmi. Konce hlavy musia byť vybrúsené do presného tvaru. Obe strihacie hrany musia byť ostré a musia sa presne dotýkať, aby umožnili strihanie drôtov „skokom“.

Čo sa týka konštrukcie kĺbu, rozlišujeme:

  • Podperný kĺb, ako u cvikacích klieští. Obe polovičky klieští sú na sebe položené a zanitované bez frézovania
  • Vložený kĺb, ako u kombinovaných klieští. Tu sa obe polovičky klieští otáčajú okolo nitu, ale vo vyfrézovaní druhého ramena.
  • Prevlečený kĺb, u ktorého je jedna polovička klieští prevlečená vo vybraní druhej polovičky klieští. Prevlečné kliešte – mimo klieští na vodné čerpadlá – sú výrobne nákladné a zťažujú použitie tvrdých a legovaných ocelí. Preto je ich význam menší, než oboch už spomínaných konštrukčných kĺbov.

Kliešte sa kovajú z legovaných a nelegovaných nástrojových ocelí. Pre jednoduché kliešte sa používajú nelegované nástrojové ocele s obsahom uhlíku 0,45 %. Akostnejšie a viac namáhané kliešte sa vyrábajú z ocele s vyšším obsahom uhlíku a/alebo z ocelí legovaných chrómom alebo vanádiom.

vytlačiť