knipex logo
Spoločnosť › Udržateľnosť a zodpovednosť

Udržateľnosť a zodpovednosť

 
Ralf Putsch, výkonný riaditeľ

Trvalo udržateľné a zodpovedné podnikanie tvoria súčasť našich základných presvedčení a našich hodnôt. Z tohto dôvodu sme zakotvili rozmery udržateľnosti v našom poslaní, definovanej oblasti činností a nastavili sami sebe zodpovedajúce ciele. Chceme:
- Maximalizovať zachovanie zdrojov a ochranu životného prostredia
- Podporovať našich zamestnancov rôznymi spôsobmi ako dobrý zamestnávateľ
- Prispieť k blahu regiónu a jeho obyvateľov
- Byť dobrým partnerom pre všetkých zúčastnených v reťazci tvorby hodnôt“

 

Z nášho poslania
„Usilujeme sa o dlhodobý obchodný úspech, ale nie za každú cenu. Orientujeme sa na hodnoty a ciele, ktorým je finančne, sociálne a ekologicky udržateľný rozvoj. Pritom čelíme zodpovednosti voči spoločnosti a životnému prostrediu. “

vytlačiť