knipex logo
Spoločnosť › Naše firemné zásady

Naše firemné zásady

Naše firemné zásady sú základom našich podnikateľských aktivít.

KNIPEX logoSme nezávislý a tradičný rodinný podnik a špecializujeme sa na výrobu vysoko kvalitných klieští.

Udržujeme dlhodobo dobré vzťahy so zákazníkmi na základe vysokej výkonnosti a spoľahlivosti.

Ako výrobca známej a uznávanej značky máme vysoké nároky na kvalitu, ktoré sa uplatňujú na všetky naše výrobky a služby. Chceme dôsledne napĺňať a neustále obnovovať dôveru kladenú v nás a našu značku.

Usilujeme sa o dlhodobý hospodársky úspech, ale nie za každú cenu. Orientujeme sa na hodnoty a našim cieľom je dlhodobý rozvoj udržateľný z ekonomického, sociálneho a ekologického hľadiska. Tak napĺňame svoju spoluzodpovednosť za spoločnosť a životné prostredie.

Za sídlo svojej výroby sme si programovo zvolili Nemecko. Pretože dodávame zákazníkom z celého sveta, je naše myslenie a jednanie zamerané medzinárodne.

knipexSme popredným svetovým výrobcom klieští pre profesionálnych užívateľov.

Sme „liahňou nápadov“ v našom výrobnom segmente a iniciátorom inovácií.

Ponúkame vysokú úžitkovú hodnotu a osvedčenú kvalitu vo všetkých parametroch relevantných pre používanie našich výrobkov, a to za konkurenčne schopnú cenu. Sme vo svojom odvetví najlepším partnerom svojich zákazníkov.

 

zamestnanciZáklad nášho úspechu tvorí kvalifikácia, motivácia, pohotovosť, bohatstvo nápadov a výkon našich zamestnancov. V tomto zmysle vytvárame dobré podmienky pre rozvoj ich možností a talentu.

Podporujeme a vyžadujeme prevzatie a aktívne napĺňanie zodpovednosti.

Patríme k najatraktívnejším zamestnávateľom vo svojom regióne a odvetví.

 

Spôsob jednaniaKladieme vysoké nároky na výsledky a efektivitu našej práce. Našim cieľom je nadpriemerná kvalita a výkon.

Chceme sa neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach. Radi sa učíme a sme otvorení novým veciam. Chýb sa snažíme využiť tak, že objasňujeme ich príčiny a do budúcnosti prijímame preventívne opatrenia.

Pri dosahovaní cieľov a pri hľadaní a využívaní nových možností postupujeme systematicky a dôsledne.

Pre spôsob jednania s ľuďmi  v podniku i mimo neho je charakteristický vzájomný rešpekt, väzba, ústretovosť a ochota.

 
 
vytlačiť