knipex logo
NovinkyPosledné novinky › KNIPEX gratuluje 15 pracovníkom k dosiahnutiu skvelých výsledkov počas ich preskúšania Priemyselno-o

KNIPEX gratuluje 15 pracovníkom k dosiahnutiu skvelých výsledkov počas ich preskúšania Priemyselno-obchodnou komorou (IHK)!

Kolín/Wuppertal

Wuppertal, 17. júl 2014. Už po druhý krát, veľká skupina zamestnancov KNIPEXu úspešne ukončila školenie pre prácu so strojmi a výrobnú prevádzku.  Títo zamestnanci, ktorí nemali odborné zaškolenie resp. boli zaškolení v inej oblasti, začali prípravu na externé preskúšanie v júni 2013. Počas celého roka boli účastníci na jeden týždeň v mesiaci uvoľnený z práce, aby sa mohli zúčastňovať školení. Cieľom bolo zvládnuť teóriu a praktické skúšky.

Účastníci tejto skupiny boli o niečo skeptickejší v tom, či zvládnu výzvu súčasného štúdia a práce. Akékoľvek obavy však boli neopodstatnené. Vysoká úroveň motivácie, dobrí školitelia a podpora firmy priniesli v krátkom čase vynikajúce výsledky. Osem účastníkov dosiahlo známku výborne, päť dobre a dvaja uspokojivo.

„Sme veľmi potešení vidieť, že naša snaha našla odozvu vo forme tvrdej práce a odhodlania, ktoré naši zamestnanci do tohto výcviku vložili. Napĺňa nás to pocitom hrdosti, pretože práve vďaka nim patríme k najlepším. Je to naozaj fantastický výsledok,“ hovorí Kai Wiedermann, manažér ľudských zdrojov spoločnosti.

Tieto skvelé výsledky sme spolu samozrejme oslávili. Zamestnancom boli slávnostne odovzdané výsledky skúšok 24. júna 2014. Účastníci, rovnako, ako spoločnosť poďakovali školiacej firme EDB a Horstovi Wunderlichovi (školiteľovi a IHK preskúšavajúcemu) za úspešnú a intenzívnu prípravu na skúšku. Bez sobotňajších nácvikov s Horstom, iniciovanými spoločnosťou KNIPEX by dosiahnuté výsledky neboli také dobré.

„Kurz mal veľmi dobrú odozvu. Zamestnanci KNIPEXu boli medzi najlepšími 13-timi z celkovo 68 testovaných ľudí“ , vyjadril sa Horst  na adresu svojich študentov.

Vďaka vynikajúcim dosiahnutým výsledkom to určite neboli poslední zamestnanci, ktorých KNIPEX v ich odbornom vzdelávaní podporil.

vytlačiť