knipex logo
Kliešte ABCKnipex-Katalóg › Symboly

Symboly

V našom katalógu narazíte občas na niektoré symboly, ktoré Vám teraz krátko vysvetlíme:

F crimp narrowF lemovanie úzke
F-CrimpF lemovanie
Four-Mandrel-CrimpŠtvortŕňové lemovanie
Hexagonal crimp automaticŠesťhranné lemovanie automaticky
Hexagonal-CrimpŠesťhranné lemovanie
Mandrel crimp narrowTrňové lemovanie úzke
Mandrel-CrimpTrňové lemovanie
Oval-CrimpOválne lemovanie
Square crimp automaticŠtvorhranné lemovanie automaticky
Square-CrimpŠtvrorhranné lemovanie
Trapezoid-CrimpLichobežníkové lemovanie
Trapezoidal crimp frontLichobežníkové lemovanie čelné
Tyco-CrimpTyco lemovanie
W-CrimpW lemovanie
Western-CrimpWestern lemovanie
 
centre cutterstredový brit
cutting edges with bevelbrit s  úkosom
cutting edges with small bevelbrit s malým úkosom
cutting edges with very small bevelbrit s veľmi malým úkosom
cutting edges without bevelbrit bez úkosu
 
Cu + Al multi-conductor cable, solid and multi-strandedviacžilový kábel  Cu + Al, jedno a viacžilový
hard wiretvrdý drôt
ironželezo
medium hard wirepolotvrdý drôt
piano wirepružinový drôt
soft wiremäkký drôt
wire ropedrôtené lano
 
angleuhol zahnutia čeľustí
bolted jointskrutkový kĺb
box jointprevlečný kĺb
cross-hatched, knurled gripping surfacesplochy čeľustí s krížovým ozubením 
flat and pointed jawsploché, úzke čeľuste
flat jawsploché čeľuste
half-round jawspolguľaté čeľuste
Jaws, angled, 12°Čeľuste zahnuté v uhle 12°
Jaws, angled, 15°Čeľuste zahnuté v uhle 15°
Jaws, angled, 20°Čeľuste zahnuté v uhle 20°
jaws, angled, 22°Čeľuste zahnuté v uhle 22°
Jaws, angled, 27°Čeľuste zahnuté v uhle 27°
Jaws, angled, 30°Čeľuste zahnuté v uhle 30°
Jaws, angled, 35°Čeľuste zahnuté v uhle 35°
Jaws, angled, 40°Čeľuste zahnuté v uhle 40°
Jaws, angled, 45°Čeľuste zahnuté v uhle 45°
Jaws, angled, 60°Čeľuste zahnuté v uhle 60°
Jaws, angled, 65°Čeľuste zahnuté v uhle 65°
Jaws, angled, 70°Čeľuste zahnuté v uhle 70°
Jaws, angled, 85°Čeľuste zahnuté v uhle 85°
Jaws, angled, 90°Čeľuste zahnuté v uhle 90°
knurled gripping surfacesplochy čeľustí ozubené
round jawsguľaté čeľuste
smooth gripping surfacesplochy čeľustí hladké
with lead catchers drôtenou svorkou
with opening springs otváracou pružinou
 
External square 1/2vonkajší štvorhran 1/2"
half-moonprofil polmesiaca
Hexagonal diameterpriemer šesťhranu
Hexagonal socketvnútorný šesťhran
Internal square 1/2vnútorný štvorhran 1/2"
Internal square 3/8vnútorný štvorhran 3/8"
Pipe diameterpriemer trubky
Pipe inside diameter (nominal size)vnútorný priemer trubky (menovitá veľkosť)
socket diameterpriemer orechu
Square diameterpriemer štvorhranu
step-like squareStupňovitý štvorhran
triangularTrojhran
Width across flatsrozmer kľúča
with driving square 3/8vonkajší štvorhran 3/8"
 

 
Cross recessed screwskrutka s krížovou drážkou
Externel circlipvonkajší krúžok (segerka)
Grip ringUpínací krúžok
Internal ringvnútorný krúžok (segerka)
Pozidriv cross recessed screwskrutka s krížovou drážkou Pozidriv
Retaining ring, diagonalrozperný krúžok, rovný
Retaining ring, straightrozperný krúžok, šikmý
Slotted screwSkrutka s plochou drážkou 
 

 
conforms to a European directivev súlade s európskou smernicou
electronicsElektronika
electrostatic discharging, dissipativeelektricky odvádzajúci, disipatívny
insulated according to DIN VDE 0680/1, usable up to 1000 V AC / 1500 V DCizolácia podľa DIN VDE 0680/1, použiteľné do 1000 V AC/ 1500 V DC
insulated according to IEC 60900, usable up to 1000 V AC/1500 V DCizolácia podľa IEC 60900, použiteľné do 1000 V AC/1500 V DC
Lengthdĺžka
NewNovinka
To be discontinueddopredaj
UpgradeVylepšené
VDE tested, also in conformance to GPSG (Equipment and Product Safety Act)certifikácia VDE, tiež podľa GPSG
WEEE marking (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)označenie WEEE (elektricky a elektronicky opotrebované zariadenia/odpad)
weighthmotnosť
 

 

vytlačiť