knipex logo
Kliešte ABCVýroba kombinovaných klieští › Výroba kombinovaných klieští (Časť 2)

Výroba kombinovaných klieští (Časť 2)

Surovina na výrobu klieští

Na kovanie sa používajú padacie kladivá s hmotnosťou baranidla medzi 350 a 1 250 kg. Padacie kladivo sa skladá z kovadliny, baranidla a vodiča (stĺpov). Kovadlina je oceľový blok, ktorý je umiestnený na betónovom základe. Jeho hmotnosť je cca 15 – 20 násobok hmotnosti baranidla. Na kovadline je upevnená spodná zápustka.

Medzi vodičmi je nahor vytiahnuté baranidlo (tiež oceľový blok), ktorý má na spodnej strane hornú zápustku.

Zahriaty kus ocele
Zahriaty kus ocele sa vloží medzi spodnú zápustku a o cca 1 – 2 m zodvihnutú hornú zápustku a nechá sa spadnúť baranidlo.

Takto sa kus ocele stlačí medzi hornou a spodnou zápustkou a vyplní ich. Pritom je smerom von medzi zápustky vytláčaný prebytočný materiál, ktorý potom obklopuje hrubý polotovar ako odpad.

« späť ďalej »

vytlačiť