knipex logo
Kliešte ABCKnow-how o kliešťoch › Armovacie kliešte

Armovacie kliešte (Rabitzové kliešte)

Armovacie kliešte
Armovacie kliešte

Rabitzové kliešte sú známe pod rôznymi názvami. Nazývajú sa  armovacie, viazacie alebo tiež betonárske kliešte.

(Pán Rabitz bol murársky majter z mesta Halle, ktorý v roku 1878 vynašiel postup pre výrobu sádrových stien za použitia drôteného pletiva).

Armovacie kliešte Hlavnou oblasťou použitia armovacích klieští je skrúcavanie a oddeľovanie viazacieho drôtu pri prekladaní armovacieho železa pre železobetón.

Hodia sa tiež dobre aj na rôzne iné práce s drôtom. Typické sú krátkou hlavou a dlhými úzkymi ramenami klieští, ktoré umožňujú ľahké a rýchle otáčanie klieští pri skrúcavaní.
Dobré armovacie kliešte majú ľahký chod a veľmi presné ostrie, ktoré i mäkký drôt strihajú „skokom“.

vytlačiť