knipex logo
Kliešte ABCKnow-how o kliešťoch › Kliešte na elektroniku

Kliešte na elektroniku

Bočné cvikacie kliešte na elektronikuBočné cvikacie kliešte na elektroniku

 

Kliešte na elektroniku sa v princípe nelíšia od normálnych klieští, okrem toho, že sú vzhľadom k ich oblasti použitia konštrukčne menšie.

 

Kliešte na elektroniku Electronics Super KnipsKliešte na elektroniku Electronics Super Knips

 

Rozlišujeme úchopové kliešte (s rôznymi tvarmi čeľustí) od cvikacích klieští; u cvikacích klieští opäť rozlišujeme bočné cvikacie kliešte, čelné cvikacie kliešte a šikmé cvikacie kliešte.

 

Bočné cvikacie kliešte na elektroniku s guľatými čepeľamiBočné cvikacie kliešte na elektroniku s guľatými čepeľami

 

Vzhľadom na ich konštrukciu sú kliešte na elektroniku citlivé na preťaženie, preto platí: pokiaľ to miestne pomery pripúšťajú, voľte čo možno najväčšie kliešte a dodržujte maximálny priemer drôtu uvedený na rukovätiach cvikacích klieští.

tip

Tip pre cvikacie kliešte:

Drôt k prestrihnutiu vložte vždy čo možno najbližšie ku kĺbu. Tak zvýšite pákové pôsobenie a podstatne znížite potrebnú silu rúk.

vytlačiť