knipex logo
Kliešte ABCKnow-how o kliešťoch › Kliešte na poistné krúžky

Kliešte na poistné krúžky

na vnútorné krúžkyna vnútorné krúžky

na vonkajšie krúžkyna vonkajšie krúžky

Slúžia k montáži a demontáži poistných krúžkov. Používajú sa predovšetkým v strojárenstve a vo výrobe automibilov, špeciálne k upevňovaniu ložísk na hriadeľoch alebo v otvoroch.

Rozlišujeme medzi dvoma typmi: vnútorné krúžky a vonkajšie krúžky:

Vnútorný krúžokVnútorný krúžok
 
Vnútorný krúžok 2
Vnútorné krúžky sa nasadzujú do otvorov. Pomocou príslušných klieští stiskneme vnútorný krúžok k sebe, tak sa zmenší jeho priemer a je ho tak možné namontovať alebo zdemontovať.

Vonkajší krúžokVonkajší krúžok
 
Vonkajší krúžok 2
Vonkajší krúžok sa používa na osiach a hriadeľoch. Pomocou klieští na vonkajšie krúžky sa zväčší priemer krúžku, a ten sa tak dá nasadiť alebo zložiť.

Dôležité je správne priradenie správnej veľkosti klieští k príslušnej veľkosti poistného krúžku. Príslušný priemer krúžku je vytlačený na rukoväti klieští KNIPEX.

Tip pre kliešte na poistné krúžky:

Predovšetkým špičky menších klieští sú citlivé na preťaženie. Preto pred demontážou doporučujeme uvoľniť pevne sediace krúžky. 

vytlačiť